top of page

Lucrare de Selectionare

Selectionarea (sau casarea) documentelor reprezinta procesul prin care documentele al caror termen de pastrare a expirat, se indeparteaza din arhiva si se supun distrugerii

Procese operationale si flux de lucru pentru intocmirea Lucrarii de Selectionare

Studierea inventarelor

In aceasta etapa se studiaza inventarele arhivistice, se identifica anii extremi si se creioneaza centralizatorul termenelor de pastrare

2

Verificarea inventarelor

Ulterior implementarii primei etape, se deruleaza o serie de verificari pentru conformitate. Printre altele, este verificata corectitudinea incadrarii documentelor, a continutului dosarelor si a datelor extreme. Sunt coroborate organigramele, nomenclatoarele arhivistice, indicatoarele termenelor de pastrare si informatiile existente in inventare

3

Elaborarea documentatiei

Sunt creionate documentele subsecvente procesului de intocmire a lucrarii de selectionare si oferim consultanta necesara pentru circuitul intern al fluxului de arhivare, astfel incat documentatia sa nu prezinte riscuri de respinge a lucrarii

4

Depunerea si aprobarea lucrarii

Predam intreaga documentatie, coroborata si corelata cu documentele interne ale entitatii. Oferim suportul necesar in momentul sustinerii lucrarii de selectionare si prezentam - in fata comisiei Serviciului Judetean al Arhivelor Nationale - motivatia pentru care inventarele si documentele subsecvente au formatul depus.

Ulterior procesului de selectionare, documentele aprobate spre eliminare se pot supune procesului de distrugere confidentiala, urmand ca mai apoi sa fie prezentat un certificat de distrugere, in acest sens.

Pentru detalii si proiecte, contacteaza-ne!

bottom of page