top of page

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE - PREMIUM ARCHIVE LOGISTICS SRL

CUPRINS:

1. Rezumat

2. Răspunderea cu privire cu protecția datelor cu caracter personal

3. Ce informații colectăm când vizitați website-ul nostru

4. Informațiile pe care le colectăm atunci când ne contactați

5. Informații colectate sau obținute de la terți

6. Dezvăluirea și utilizarea suplimentară a datelor dumneavoastră

7. Durata stocării datelor dumneavoastră

8. Securizarea informațiilor dumneavoastră

9. Transferul datelor dumneavoastră în afara Spațiului Economic European

10. Drepturile dumneavoastră asupra datelor personale

11. Date personale sensibile

12. Modificări ale politicii noastre de confidențialitate

1. REZUMAT

Această Politică de Confidențialitate definește modul în care SC PREMIUM ARCHIVE LOGISTICS SRL, colectează, stochează și utilizează datele dumneavoastră personale atunci când accesați sau interacționați cu website-ul arhivist.ro și canalele acestuia de corespondență (formular de contact, email, telefon) – de unde obținem sau colectăm datele dumneavoastră.

 

A). DATE GENERALE

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare denumit „Regulamentul GDPR”) și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, SC PREMIUM ARCHIVE LOGISTICS SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați prin utilizarea site-ului arhivist.ro în acord cu prevederile Regulamentului GDPR.

Pentru informarea dumneavoastră menționăm că date cu caracter personal reprezintă orice informații privind o persoana fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

 

B). DATE DESPRE SITE

Prin intermediul prezentului site ne angajăm să protejăm integritatea, confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră personale, așa cum vom arăta în continuare. Această secțiune rezumă modul în care obținem, stocăm și utilizăm datele dumneavoastră și are ca scop doar furnizarea unei imagini generale asupra politicii de confidențialitate. Secțiunea aceasta nu este o descriere completă și este necesară citirea tuturor secțiunilor din acest document pentru o informare cât mai completă a dumneavoastră.

 

Cum colectăm sau obținem informații despre dumneavoastră:​

 • Când dumneavoastră ne furnizați datele respective (ex: prin contactarea noastră).

 • Când accesați website-ul nostru, unele date sunt colectate prin intermediul cookie-urilor, conform practicilor obișnuite în gestiunea canalelor digitale.

 • Ce informații colectăm: nume, IP, detalii contact, informații din cookie-uri, informații despre dispozitivul utilizat (ex: tipul de dispozitiv – desktop, tabletă, smartphone și navigator web), informații despre modul în care utilizați website-ul nostru (ex: paginile accesate), data/ora la care ați accesat website-ul nostru și pe ce ați dat click, locația geografica de la care ați accesat website-ul nostru (bazată pe adresa IP).

 • Cum utilizăm datele dumneavoastră: pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră și pentru activități administrative (în special pentru a vă contacta, pentru a ne îndeplini activitatea, pentru a îmbunătății site-ul web, pentru a promova activitatea noastră, pentru a analiza modul în care utilizați site-ul nostru. Dezvăluirea datelor despre utilizatori către părți terțe: minimul necesar pentru realizarea activității noastre și pentru respectarea obligațiilor

 • Nu vindem datele utilizatorilor noștri

 • Durata stocării datelor dumneavoastră: nu mai mult decât este necesar, în funcție de obligațiile noastre legale (ex. pentru a menține arhive în cazul unei investigații penale), sau orice altă bază legală pentru folosirea informațiilor (ex: consimțământ, interese legitime). Informații despre perioade specifice de stocare a datelor utilizatorilor se află în Secțiunea “Durata stocării datelor dumneavoastră”.

 • Securitatea datelor dumneavoastră: prin utilizarea de soluții tehnice și organizatorice precum: stocarea de informații pe servere securizate, criptarea transferurilor de date către și de la serverele noastre utilizând tehnologia SSL, permiterea accesului la datele dumneavoastră personale doar când este necesar.

 • Folosirea de cookie-uri: folosim cookie-uri esențiale, funcționale, analitice și cookie-uri de targetare. Pentru mai multe informații, vă rugăm accesați politica noastră de cookie-uri

 • Transferarea datelor dumneavoastră personale în afara Spațiului Economic European: vom prelucra datele dumneavoastră personale în afara Spațiului Economic European doar dacă interesul dumneavoastră o impune și dacă avem consimțământul dumneavoastră expres, ori colectarea este necesară din considerente importante de interes public, sau suntem obligați să facem acest lucru prin lege.

 • Utilizarea proceselor de luare a deciziilor automate și de profilare: nu utilizăm procese de luare de decizii automate.

 • Drepturile dumneavoastră în legătură cu datele dumneavoastră personale: de a accesa datele dumneavoastră și a primi informații despre utilizarea acestora, de a cere corectarea și/sau completarea informațiilor, de a cere ștergerea datelor, de a restricționa utilizarea datelor, de a primi datele într-un format portabil, de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, de a apela către o autoritate de supraveghere

 • Informații personale sensibile: nu colectăm intenționat date personale sensibile.

 

2. RĂSPUNDEREA CU PRIVIRE CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal poate fi contactat la adresa de office@arhivist.ro.

Dumneavoastră puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră și la exercitarea drepturilor dumneavoastră potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în special dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

 

3. CE INFORMAȚII COLECTĂM CÂND VIZITAȚI WEBSITE-UL NOSTRU

Colectăm și folosim informațiile de la vizitatorii site-ului web în conformitate cu această secțiune și cu Secțiunea “Dezvăluirea și utilizările suplimentare ale datelor dumneavoastră”.

Putem colecta, stoca și utiliza următoarele tipuri de date personale:

 • informații despre computerul dumneavoastră și despre vizitele și utilizarea acestui site web (inclusiv adresa dumneavoastră IP, locația geografică, tipul și versiunea browser-ului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările de pagină și căile de navigare ale site-ului)

 • nume, prenume, daca inițiați comunicarea cu noi

 • date de contact: telefon, e-mail, adresa de domiciliu, adresa de reședință, numai dacă inițiați comunicarea cu noi

 • interesele dumneavoastră

 • informațiile conținute în sau legate de orice comunicare pe care ne-o trimiteți sau trimiteți prin acest site (inclusiv corespondența cu noi, conținutul comunicării și datele asociate cu comunicarea) orice alte date personale pe care ați ales să ni le trimiteți.

 

3.1. INFORMAȚII DESPRE LOG-UL SERVERULUI WEB

Utilizăm un server al unei părți terțe pentru a găzdui site-ul nostru web arhivist.ro. Politica de confidențialitate a furnizorului este disponibilă aici: https://www.wix.com/about/privacy . Serverul nostru de site web înregistrează automat adresa IP pe care o utilizați pentru a accesa site-ul nostru web, precum și alte informații despre vizita dumneavoastră, cum ar fi paginile accesate, informațiile solicitate, data și ora solicitării, sursa accesului la site-ul nostru (de exemplu, site-ul web sau URL-ul (linkul) care v-a referit la site-ul nostru).

 

Serverul nostru este localizat în rețeaua WIX, iar informațiile dumneavoastră pot fi transferate în afara Spațiului Economic European (SEE), în conformitate cu politica de confidențialitate a furnizorului de hosting (WIX.com).

 

Utilizarea informațiilor din log-urile serverului website-ului în scopuri de securitate IT

 

Furnizorul nostru de server colectează și stochează log-urile serverului pentru a asigura securitatea rețelei IT. Aceasta include analizarea fișierelor log-urilor pentru a ajuta la identificarea și prevenirea accesului neautorizat la rețeaua noastră, distribuirea de coduri rău intenționate, previzionarea atacurilor DDOS și altor atacuri cibernetice, prin detectarea unor activități neobișnuite sau suspecte.

 

Dacă nu investigăm o activitate criminală suspectă sau potențială, noi nu facem și nici nu permitem furnizorului nostru să facă orice încercare de a vă identifica pe baza informațiilor colectate prin log-urile serverului.

 

Temeiul juridic pentru prelucrare: respectarea obligațiilor legale la care suntem supuși (articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR).

 

Obligația legala: înregistrarea accesului la site-ul nostru web utilizând fișiere de tip log de server este o măsură tehnică pentru a asigura un nivel de securitate adecvat pentru a proteja informațiile colectate de pe site-ul nostru în conformitate cu articolul 32 alineatul (1) din GDPR.

 

Utilizarea informațiilor din istoricul serverului de site web pentru a analiza utilizarea site-ului și pentru a îmbunătăți site-ul nostru web

 

Utilizăm informațiile colectate din log-ul serverului nostru pentru a analiza modul în care utilizatorii site-ului nostru interacționează cu site-ul nostru web și cu caracteristicile acestuia. De exemplu, analizăm numărul de vizite și vizitatorii unici pe care îi primim.

 

Utilizăm informațiile colectate din analiza acestor informații pentru a îmbunătăți site-ul nostru web.

 

Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR).

 

Interes legitim: îmbunătățirea site-ului nostru pentru utilizatorii site-ului nostru și cunoașterea preferințelor utilizatorilor site-ului, astfel încât site-ul nostru să poată răspunde mai bine nevoilor și dorințelor lor.

 

3.2. UTILIZAREA DE COOKIE

Cookie-urile sunt fișiere de date care sunt trimise de pe un site web către un browser pentru a înregistra informații despre utilizatori în diferite scopuri. Așa cum este valabil pentru cele mai multe dintre site-urile web, acest site colectează automat anumite informații și le stochează în fișierele jurnal. Acestea includ adresele Protocolului Internet (IP), locația geografică a computerului sau a dispozitivului folosit, tipul de browser, sistemul de operare și alte informații despre vizitarea acestui site, de exemplu, paginile vizualizate. Aceste informații sunt utilizate pentru a îmbunătăți acest site web și, datorită acestor îmbunătățiri constante, putem servi mai bine intereselor utilizatorilor noștri. Adresa dumneavoastră IP poate fi, de asemenea, utilizată pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a analiza traficul. Dacă preferați, puteți alege ca browser-ul de navigare să vă avertizeze de fiecare dată când este trimis un cookie sau puteți alege să dezactivați toate cookie-urile prin setările browser-ului. La fel ca majoritatea site-urilor web, daca vă dezactivați cookie-urile, este posibil că unele dintre serviciile noastre să nu funcționeze corect. Pe site-ul nostru utilizăm cookie-uri esențiale, funcționale, analitice și de targetare. Pentru informații suplimentare despre utilizarea cookie-urilor, consultați politica noastră privind cookie-urile, care este disponibilă aici.

 

4. INFORMAȚIILE PE CARE LE COLECTĂM ATUNCI CÂND NE CONTACTAȚI

Colectăm și utilizăm informațiile de la persoanele care ne contactează în conformitate cu această secțiune și cu Secțiunea “Dezvăluirea și utilizările suplimentare ale informațiilor dumneavoastră”.

 

4.1. E-MAIL

Când trimiteți un mesaj la adresa de e-mail afișată pe site-ul nostru, colectăm adresa dumneavoastră de e-mail și orice alte informații pe care le furnizați în acel e-mail (cum ar fi numele dumneavoastră, numărul dumneavoastră de telefon și informațiile conținute în orice bloc de semnătură din e-mail). Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR). Interes legitim: Pentru a răspunde la întrebările și mesajele pe care le primim și pentru păstrarea evidenței corespondenței. Transferarea și stocarea informațiilor dumneavoastră. Utilizăm un furnizor =terț pentru a stoca e-mailurile pe care ni le trimiteți. Furnizorul nostru de găzduire a e-mail-urilor este Zoho Corporation Pvt Ltd (pentru mai multe detalii, puteți consulta documentele GDPR ale acestuia aici: Termeni și Condiții, Confidențialitate, GDPRCookies)

 

5. INFORMAȚII COLECTATE SAU OBȚINUTE DE LA TERȚI

Această secțiune stabilește modul în care obținem sau colectăm informații despre dumneavoastră prin intermediul terților.

 

5.1. INFORMAȚII PRIMITE DE LA TERȚI:

În general, noi nu primim informații despre dumneavoastră de la terți. De asemenea, este posibil ca terți cu care nu am avut niciun contact prealabil să ne ofere informații despre dumneavoastră. Informațiile pe care le obținem de la terți vor fi, în general, numele dumneavoastră și detaliile de contact, dar vor include orice informații suplimentare despre dumneavoastră pe care ni le furnizează aceștia.

 

Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR.

 

Interesele legitime: în cazul în care o parte terță ne-a dezvăluit informații despre dumneavoastră și nu v-ați dat acordul în schimbul acestor informații, vom avea un interes legitim de a prelucra aceste informații în anumite circumstanțe. De exemplu, vom avea un interes legitim în prelucrarea informațiilor dumneavoastră pentru a ne îndeplini atribuțiile, pentru soluționarea unei solicitări.

 

5.2. DACĂ PRIMIM INFORMAȚII DESPRE DUMNEAVOASTRĂ DIN GREȘEALĂ

Dacă primim din greșeală informații despre dumneavoastră de la o parte terță și/sau nu avem o bază legală pentru prelucrarea acestor informații, vom șterge informațiile dumneavoastră.

 

5.3. INFORMAȚII OBȚINUTE DE CĂTRE NOI DE LA PĂRȚI TERȚE

În anumite circumstanțe (de exemplu, pentru a verifica informațiile pe care le deținem despre dumneavoastră sau pentru a obține informațiile lipsă de care avem nevoie pentru a soluționa cererea dumneavoastră), vom obține datele despre dumneavoastră din anumite surse accesibile publicului, atât din UE, cât și din afara UE. Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR). Interesele legitime: în anumite circumstanțe, vom avea un interes legitim de a obține informații despre dumneavoastră din surse publice și private. Temeiul juridic pentru prelucrare: consimțământul (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR).

 

6. DEZVĂLUIREA ȘI UTILIZAREA SUPLIMENTARA A DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Această secțiune stabilește circumstanțele în care vom dezvălui datele dumneavoastră unor părți terțe și orice alte scopuri suplimentare pentru care utilizăm datele dumneavoastră.

 

6.1. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIILOR DUMNEAVOASTRĂ FURNIZORILOR DE SERVICII

Utilizăm o serie de terți pentru a ne furniza servicii care sunt necesare pentru a ne desfășură activitatea sau pentru a ne ajuta să ne desfășuram activitatea și care procesează informațiile dumneavoastră pentru noi în numele nostru. Acestea includ următoarele:

 • Furnizorii de servicii de telefonie

 • Furnizori de servicii de e-mail

 • Furnizorii de servicii IT

 • Dezvoltatori de site-uri web

 • Platforme specifice, inclusiv social media

 

Furnizorii noștri de servicii sunt localizați în România, în alte țări din Spațiul European și în afara Spațiului European. Informațiile dumneavoastră vor fi partajate cu acești furnizori de servicii, acolo unde este necesar pentru a vă oferi serviciul pe care l-ați solicitat, indiferent dacă această solicitare este de accesare a site-ului nostru sau solicitare pentru rezolvarea unei petiții.

 

Temeiul juridic pentru prelucrare: interese legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR). Interesul legitim bazat pe: în cazul în care partajăm informațiile dumneavoastră cu acești terți într-un alt context decât în urma solicitării dumneavoastră de a face acest lucru, vă vom partaja informațiile cu astfel de terțe părți pentru a ne permite să ne conducem și să gestionăm eficient activitatea.

 

6.2. DEZVĂLUIREA INFORMAȚIILOR DUMNEAVOASTRĂ ALTOR PĂRȚI TERȚE

Noi dezvăluim informațiile dumneavoastră unor terțe părți în anumite circumstanțe, după cum se arată mai jos.

 

Furnizarea de informații unor terțe părți, cum ar fi Google. Google colectează informații prin utilizarea noastră a Google Analytics pe website-ul nostru. Google utilizează aceste informații, inclusiv adresele IP și informațiile din cookie-uri, pentru mai multe scopuri, cum ar fi îmbunătățirea serviciului Google Analytics.

 

Informațiile sunt partajate cu Google pe bază agregată și anonimă. Pentru a afla mai multe despre ce informații colectează Google, modul în care utilizează aceste informații și cum să controleze informațiile trimise la Google, consultați următoarea pagină: https://www.google.com/policies/privacy/partners/

 

Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR).

 

Interesele legitime: îndeplinirea obligațiilor contractuale față de Google conform Termenilor și Condițiilor Google Analytics (https://www.google.com/analytics/terms/us.html) Puteți renunța la Google Analytics instalând pluginul pentru browser aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR).

 

Interes legitim: funcționarea și gestionarea eficientă a activității noastre. Vom dezvălui informațiile dumneavoastră unei instituții sau autorități naționale sau de la nivel European, în cazul în care această dezvăluire este necesară pentru a soluționa cererea dumneavoastră.

 

În cazuri excepționale, poate fi necesară dezvăluirea informațiilor dumneavoastră unor instituții sau autorități din afara spațiului European, dezvăluire care se va realiza numai pentru asigurarea interesului dumneavoastră sau în baza unor obligații legale.

 

6.3. DEZVĂLUIREA ȘI UTILIZAREA INFORMAȚIILOR DUMNEAVOASTRĂ DIN MOTIVE LEGALE

Indicarea unor posibile acte criminale sau amenințări la adresa siguranței publice către o autoritate competentă. Dacă suspectăm că a avut loc un comportament criminal sau potențial, vom avea nevoie, în anumite circumstanțe, să contactăm o autoritate competentă, cum ar fi organele de poliție. Ar putea fi cazul, de exemplu, dacă bănuim că s-a comis o infracțiune cibernetică. În general, va trebui doar să vă procesăm informațiile în acest scop, dacă ați fost implicați sau afectați de un astfel de incident într-un fel sau altul.

 

Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR). Interes legitim: prevenirea criminalității sau a activității criminale suspectate.

 

6.4. PENTRU RESPECTAREA CONTINUĂ A LEGILOR, REGLEMENTĂRILOR ȘI ALTOR CERINȚE LEGALE

Vom utiliza și procesa informațiile dumneavoastră pentru a respecta obligațiile legale la care suntem supuși. De exemplu, este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile dumneavoastră în baza unei hotărâri judecătorești sau a unei citații, dacă primim una.

 

Temeiul juridic pentru prelucrare: respectarea unei obligații legale (articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR) Obligația legală: obligațiile legale de a divulga informații

 

Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR).

 

Interes legitim: pentru respectarea legislației naționale sau de la nivel European

 

7. DURATA STOCĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Această secțiune stabilește cât timp păstrăm datele colectate. Am stabilit perioade de păstrare specifice acolo unde este posibil. În cazul în care acest lucru nu a fost posibil, am stabilit criteriile pe care le folosim pentru a determina perioada de retenție.

Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate pe perioada impusă de lege.

Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei secțiuni, vom păstra informații și documente (inclusiv documente electronice) care conțin date cu caracter personal:

 • în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege

 • în cazul în care informațiile/documentele sunt relevante pentru orice procedură judiciară în curs sau potențială.

 • pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noaste legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii unor fapte penale).

7.1. CRITERII PENTRU STABILIREA PERIOADELOR DE PĂSTRARE

În orice alte circumstanțe, vă vom păstra informațiile doar atât timp cât vor fi necesare, luând în considerare următoarele:

 • scopul (scopurile) și utilizarea informațiilor dumneavoastră atât în prezent, cât și în viitor (spre exemplu, dacă este necesar să continuăm stocarea acelor informații pentru a continua să ne îndeplinim atribuțiile în urma unei solicitări din partea dumneavoastră, sau să vă contactăm în viitor;

 • dacă avem o obligație legală de a continua prelucrarea informațiilor dumneavoastră (cum ar fi orice obligații de păstrare a înregistrărilor impuse de legea sau reglementările relevante);

 • dacă avem orice temei legal pentru a continua prelucrarea informațiilor (cum ar fi consimțământul dumneavoastră);

 • cât de valoroase sunt informațiile dumneavoastră (atât acum cât și în viitor);

 • orice practici convenite privind durata de păstrare a informațiilor;

 • nivelurile de risc, cost și responsabilitate implicate în continuarea deținerii informațiilor.

 

8. SECURIZAREA INFORMAȚIILOR DUMNEAVOASTRĂ

Luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă asigura informațiile și pentru a le proteja împotriva utilizării neautorizate sau ilegale și a pierderii sau distrugerii accidentale, inclusiv:

 • partajarea și furnizarea accesului la datele dumneavoastră în măsura minimă necesară, sub rezerva restricțiilor de confidențialitate, acolo unde este cazul și în mod anonim, ori de câte ori este posibil;

 • folosirea serverelor securizate pentru stocarea informațiilor;

 • verificarea identității oricărei persoane care solicită accesul la informații înainte de a le acorda acces la informații;

 • utilizarea standardului Secure Sockets Layer (SSL) pentru a cripta orice informații pe care ni le trimiteți prin intermediul oricăror formulare de pe site-ul nostru web;

 • transferăm datele dumneavoastră doar prin intermediul unui sistem închis sau prin transferuri de date criptate.

 

8.1. TRANSMITEREA DE INFORMAȚII CĂTRE NOI PRIN DIFERITE MIJLOACE DE CORESPONDENȚĂ (EMAIL, FORMULAR, TELEFON, ETC.)

Transmiterea informațiilor pe internet nu este în întregime sigură și dacă ne trimiteți informații prin intermediul internetului (prin e-mail, prin intermediul site-ului nostru sau prin orice alt mijloc de contactare și corespondență), faceți acest lucru în întregime pe propriul risc. Nu putem fi responsabili pentru niciun fel de cheltuieli, pierderi de profit, prejudicii ale reputației, daune, datorii sau orice altă formă de pierdere sau de prejudiciu suferită de dumneavoastră ca rezultat al deciziei dumneavoastră de a ne transmite informații prin astfel de mijloace.

 

9. TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ ÎN AFARA SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN

Informațiile pe care le colectăm de la dumneavoastră vor fi prelucrate în Spațiul Economic European. Totuși, în scopul rezolvării petițiilor dumneavoastră și dacă acest scop o impune ori dacă există o obligație legală, în interesul dumneavoastră, sau dacă există considerente importante de interes public, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate în afara Uniunii Europene (“UE”) sau a Spațiului Economic European (“SEE”) și pot fi accesate de terți. SC PREMIUM ARCHIVE LOGISTICS SRL se angajează să ia toate măsurile legale de precauție, cât și toate măsurile de securitate necesare pentru asigurarea securității și integrității datelor cu caracter personal care sunt transferate entităților terțe, în afara UE, SEE sau în țări care nu sunt recunoscute de către Comisia Europeană ca având un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

 

10. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ASUPRA DATELOR PERSONALE

Regulamentul GDPR conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi. Pe scurt, drepturile pe care le aveți:

 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dumneavoastră. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării până la momentul solicitării de încetare.

 • Dreptul de acces – înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți acces la datele respective și la informațiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date. Dacă accesul nu poate fi furnizat într-un interval de timp rezonabil, vă vom furniza o data la care informațiile vor fi transmise. Puteți solicita, de asemenea, informații suplimentare despre: scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, care a fost sursa informațiilor și cât timp vor fi stocate.

 • Dreptul la portabilitatea datelor – se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi și care poate fi citit automat, dar și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

 • Dreptul la opoziție – vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, care se bazează pe consimțământul dumneavoastră expres conform art. 6 lit. (a) din Regulamentul GDPR, sau pe art. 6 alin. (1) litera (f) GDPR (prelucrarea datelor bazată pe o cântărire de interese); acest drept se aplică și profilării bazate pe această prevedere în sensul art. 4 pct. 4) din GDPR.

 • Dreptul la rectificare – se refera la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – înseamnă că aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

 • Dreptul la restricționarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care contestați exactitatea datelor, pe o perioadă necesară verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care SC PREMIUM ARCHIVE SOLUTIONS SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

 • Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat, respectiv de a vă opune prelucrării de date pentru realizarea de profiluri. Dacă doriți să executați oricare dintre aceste drepturi, vă rugam să ne contactați la adresa office@arhivist.ro, oricând. De asemenea, conform art. 77 din GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care aveți reședință obișnuită, în care se află locul dumneavoastră de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă vizează încalcă GDPR. Datele de contact ale autorităților naționale competente din țările Uniunii Europene pot fi găsite aici: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

 

11. DATE PERSONALE SENSIBILE

SC PREMIUM ARCHIVE LOGISTICS SRL nu prelucrează în mod intenționat datele dumneavoastră cu caracter personal sensibile. Datele cu caracter personal sensibile sunt cele care dezvăluie originea dumneavoastră rasială și etnică, opiniile politice, convingerile religioase și filozofice, afilierea sindicală, datele genetice, datele biometrice, datele referitoare la sănătate sau datele referitoare la viață sau orientarea sexuală.

 

Este posibil ca dumneavoastră, în exercitarea dreptului de petiționare să ne dezvăluiți în mod intenționat sau din greșeală aceste date cu caracter personal sensibile. Dacă ne transmiteți informații personale sensibile, vom considera că ne-ați dat în mod explicit consimțământul să procesăm informațiile personale sensibile în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR. Vom folosi și procesa informațiile dumneavoastră personale cu caracter sensibil în scopul ștergerii acestora.

 

12. MODIFICĂRI ALE POLITICII NOASTRE DE CONFIDENȚIALITATE

Politica noastră de confidențialitate poate fi modificată ocazional. Vă recomandam să consultați regulat această politică de confidențialitate pentru a vă informa în permanență cu privire la ultimele modificări. Această declarație de confidențialitate a fost actualizată ultimă dată la 08.05.2024.

 

Ori de câte ori este necesar, vom obține consimțământul dumneavoastră prealabil înainte de a utiliza informațiile dumneavoastră într-un scop diferit de scopurile pentru care le-am colectat inițial.

bottom of page