top of page

PROCEDURA - INSTRUMENT DE CONTROL INTERN, CARE CONTRIBUIE LA IMBUNATATIREA DESFASURARII ACTIVITATILOR PRIN SEPARAREA SARCINILOR, FUNCTIILOR, COMPETENTELOR SI RESPONSABILITATILOR PERSONALULUI DIN ORGANIZATIE

Procedurile sunt necesare in cadrul unei organizatii, indiferent de specificul acesteia (entitate privata sau institutie publica). Putem interveni in cadrul procesului pentru elaboarea, in mod specific, a urmatoarelor documentatii:

 Circuitul documentelor in organizatie | Procedura de arhivare a documentelor | Procedura de elaborare a nomenclatorului arhivistic

PROCEDURI

Activitatea presupune analiza situatiei existente in organizatie si intocmirea proiectelor de proceduri de lucru - reglementate la nivel intern

Procese operationale si flux de lucru pentru intocmirea, elaborarea si actualizarea procedurilor de operationale si de sistem

Identificarea nevoii orgnizatiei

In functie se specificul organizatiei (entitate publica sau privata), analizam cadrul legal ce intervine prin anumite norme de aplicare (Secretariatul General al Guvernului - SGG si / sau certificari ISO). 

2

Analizarea modului de lucru intern - la nivelul structurilor functionale

Impreuna cu beneficiarul, in baza unei auditari arhivisitice si in prezenta personalului cu functie de conducere de la nivelul structurii functionale, analizam modul intern de lucru ce duce la creare, primirea si inregistrarea de documente, creionand astfel un flux al documentelor in organizatie

3

Interviuri cu personalul de executie

Pentru corelarea prevederilor legislative cu nevoia specifica interna, derulam o serie de interviuri (acestea fiind un instrument in cadrul procesului de cercetare) prin care stabilim genurile de documente, termenele de pastrare si modalitatea inregistrarii si arhivarii acestora la nivelul compartimentului, biroului, serviciului sau directiei auditate

4

Elaborare documentatie de lucru

Eliberam documentatia de lucru, sub forma de proiect / draft, pe care o supunem atentiei beneficiarului, astfel incat sa ne asiguram de faptul ca aceasta este utila, coerenta si functionala in interiorul organizatiei. La cerere, livram training-uri de specialitate pentru operationalizarea procedurilor, la nivelul structurilor functionale

Pentru detalii si proiecte, contacteaza-ne!

bottom of page