top of page

Operatiuni Litera D

Lista operatiunilor arhivistice, de la A la Z

Operatiuni Litera D

DATE EXTREME – limitele cronologice in care se inscriu documentele dintr-un fond, colectie sau unitate arhivistica si care sunt necesare in operatiunile de ordonare, inventariere a documentelor si evidenta a fondurilor;

DEPOZIT DE ARHIVA – spatiu destinat pastrarii, conservarii si protejarii arhivelor, construit sau amenajat special, avandu-se in vedere criterii specifice in ceea ce priveste amplasamentul, rezistenta, microclimatul interior, fluxurile tehnologice, paza si securitatea. Este dotat cu mijloace necesare depozitarii (rafturi), utilaje si mobilier specific;

DETINATOR DE ARHIVA – persoana desemnata cu atributii de arhiva;

DETINATOR DE DOCUMENTE – organizatie sau persoana fizica care are in pastrare documente rezultate din activitatea proprie, preluate prin desfiintarea, comasarea si reprofilarea altor organizatii, dobandite prin mostenire, donatie sau cumparare ori in alte imprejurari; dreptul de detinere a unor documente care fac parte din Fondul Arhivistic National, de anumite organe de stat si organizatii este reglementat prin prevederile Decretului nr. 472/1971 (republicat in 1974);

DATA DOCUMENTELOR – element care individualizeaza momentul crearii unui document (momentul de timp in care a fost intocmit documentul). In functie de sistemul de evidenta al creatorului, data cronologica poate fi data istorica (data efectiva de intocmire) si data arhivistica (data de inregistrare intr-o evidenta). De asemenea, la un document se mai poate intalni data evenimentului la care se refera continutul, data anexelor etc;

DATE IN FORMA ELECTRONICA – reprezentari ale informatiei, intr-o forma conventionala adecvata crearii, prelucrarii, trimiterii, primirii sau stocarii acesteia prin mijloace electronice;

DEGRADAREA DOCUMENTELOR – proces complex de degradare mecanica si chimica si de denaturare a formei si structurii initiale a documentelor ca urmare a actiunii nefavorabile a factorilor fizici, chimici, biologici si sociali. Degradarea se poale manifesta prin pierderea unora din partile structurale ale documentelor, prin scaderea rezistentei suportului grafic, pierderea lizibilitatii, aparitia de pete divers colorate ctc. Documentele degradate se recupereaza prin lucrari de restaurare, iar ansamblul masurilor de conservare a documentelor urmareste prevenirea degradarii acestora;

DEPOZIT DE ARHIVA – spatiu destinat pastrarii si conservarii documentelor, construit sau amenajat special, avandu-se in vedere criterii specifice in ceea ce priveste amplasamentul, rezistenta, microclimatul;

DEROGARE – a se abate de la o regula, de la o lege etc; a face o exceptie pe baza unei prevederi legale; nu se aplica in anumite situatii;

DETINATOR DE ARHIVA – persoana juridica de drept public sau privat, precum si persoana fizica care are in pastrare documente rezultate din activitatea proprie sau preluate prin desfiintare (comasare, fuziune, divizare sau absorbtie) sau reprofilarea unor creatori de arhive;

DOCUMENT - IN SENS GENERAL – orice informatie inscrisa pe un suport (hartie, benzi magnetice, casete audio-video, medii de stocare a sistemelor informatice CD, DVD, hard-disc), informatie creata sau primita pe parcursul activitatii unei persoane juridice, de drept public sau privat, ori in decursul existentei unei persoane fizice si pastrata ca marturie a unei activitati, eveniment sau alte asemenea;

DOCUMENT - CONFORM LEGII ARHIVELOR NATIONALE NR. 16/1996, REPUBLICATA – inscrisuri oficiale sau particulare, diplomatice si consulare, memorii, manuscrise, proclamatii, chemari, afise, planuri, schite, harti, pelicule cinematografice si alte asemenea marturii, matrice sigilare, precum si inregistrari foto, video, audio si electronice. Documentele se grupeaza anual in unitati arhivistice/dosare;

DOCUMENT ARHIVAT ELECTRONIC – reprezentarea fidela, in format electronic accesibil echipamentelor electronice de prelucrare a datelor, a unui document pe hartie;

DOCUMENT ELECTRONIC – colectie de date in forma electronica intre care exista relatii logice si functionale si care pot fi redate prin litere, cifre sau orice alte caractere cu semnificatie inteligibila sau prin imagini ori sunete, prin intermediul unui program informatic sau altui procedeu similar;

DOSAR – (cu referire la continut) grupare de documente, asociate impreuna pe baza referirii la aceeasi problema, persoana, eveniment etc.; (cu referire la pastrare) coperte de carton destinate a gazdui dosarul (continut). Un dosar nu trebuie sa aiba mai mult de 250-300 de file; in cazul depasirii acestui numar se vor constitui mai multe volume ale aceluiasi dosar;

DREPT DE PREEMTIUNE – drept pe care il detine cineva, prin lege sau prin contract, de a fi preferat la cumpararea unui bun (imobil), scos la vanzare.

bottom of page