top of page

Operatiuni Litera E

Lista operatiunilor arhivistice, de la A la Z

Operatiuni Litera E

ECONOMAT – INTENDENTA (camera/depozit pentru a pastra hartia, registrele, imprimatele, creioanele, cartoanele, , mapele si orice material necesar activitatii arhivistice. De asemenea, materialul pentru inregistrarea localului: maturi, perii, carpe etc);

EVALUARE – procedeul prin care se analizeaza importanta unui document/ansamblu de documente, in vederea stabilirii termenelor de pastrare corespunzatoare valorii acestuia si apartenentei la Fondul Arhivistic National;

EVIDENTA – controlul fizic si de continut al documentelor dintr-o arhiva, cu ajutorul unor instrumente sintetice;

EXTRAS (1) – copie a uneia sau a mai multor parti dintr-un document scris (reproducere prin xerografiere, fotografiere, editare electronica, scanare);

EXTRAS (2) – reproducere exacta a datelor referitoare la o anumita persoana cuprinse intr-un registru (mitrica, registru de stare civila etc.), trancrise cu respectarea formelor legale, semnata si parafata, avand puterea juridica a documentului autentic;

EXTRAS (3) – act oficial, legalizat, executat la cererea unui solicitant si care reda fragmentar sau centralizat. in reproducere exacta, partile esentiale dintr-unul sau mai multe documente.

bottom of page