top of page

Operatiuni Litera F

Lista operatiunilor arhivistice, de la A la Z

Operatiuni Litera F

FISARE – operatiunea de transpunere pe fisa a informatiilor principale dintr-o unitate arhivistica. Fisa sta la baza activitatii de intocmire a inventarelor;

FISA DE INVENTAR – formular pe care se transpune continutul principalelor informatii din fiecare unitate arhivistica. in vederea inven-tarierii fondurilor si colectiilor;

FOAIE VOLANTA – hartie (sau alt suport papetar), luata in considerare individual, nelegata fizic de alta entitate. Partea scrisa din fata se numeste recto iar cea din spate, recto (sau dorso);

FOLIOTARE – paginare;

FOLOSIREA DOCUMENTELOR – ansamblul de actiuni utilizate in vederea valorificarii documentelor unei arhive. Folosirea se realizeaza prin urmatoarele forme: cercetarea documentelor in salile de studiu; informarea unitatilor cu privire la documentele ce prezinta interes pentru activitatea lor practica sau stiintifica; activitati instructive, cultural-educative: eliberare de certificate, copii si extrase; reproducere a docu-mentelor; elaborare de publicatii;

FONDARE – operatiune de stabilire a apartenentei documentelor la un fond arhivistic;

FOND ARHIVISTIC – ansamblul de documente create, primite sau detinute de un creator in decursul existentei sale. In cazul fondului des-chis unitatea isi continua activitatea iar cand unitatea s-a desfiintat, fara ca activitatea ei sa fie continuata de alta unitate, documentele acesteia vor forma un fond inchis;

FOND DE ASIGURARE – ansamblul copiilor de substituire, realizate pe orice suport, ale fondurilor si colectiilor arhivistice sau ale partilor constitutive ale acestora, realizate pentru salvarea informatiei relevante;

FONDARE – operatiunea arhivistica de stabilire a apartenentei documentelor la un fond arhivistic.

bottom of page