top of page

Operatiuni Litera I

Lista operatiunilor arhivistice, de la A la Z

Operatiuni Litera I

INDICATIV AL DOSARULUI – ansamblul de semne constand din litere si cifre care individualizeaza dosarul si indica locul pe care il ocupa in nomenclator (ex. III B 12 reprezinta: cifra romana-directia, litera majuscula-serviciul, litera mica-biroul si cifra araba-numarul dosarului in cadrul biroului care 1-a creat);

IGNIFUGAREA SPATIILOR – operatie dc acoperire a suprafetelor combustibile un special din lemn) din depozitele de arhiva cu o substanta ce le confera rezistenta la foc. silicatul dc sodiu in solutie apoasa este o substanta deseori lolosita in acest scop;

INSTRUMENT DE EVIDENTA A DOCUMENTELOR – document de sinteza care ofera date si informatii pentru controlul fizic si de continut al documentelor, cu scopul de a facilita administrarea si utilizarea informatiilor cuprinse in fondurile si colectiile arhivistice;

INTEGRITATE – calitatea unui document de a-si pastra nealterate caracteristicile initiale, prin pierdere partiala sau prin modificare;

INTENDENTA – ECONOMAT / camera/depozit pentru a pastra hartia, registrele, imprimatele,creioanele, cartoanele, , mapele si orice material necesar activitatii arhivistice. De asemenea, materialul pentru inregistrarea localului: maturi, perii, carpe etc);

INVENTAR ARHIVISTIC – instrument de informare stiintifica ce cuprinde descrierea analitica a fiecarei unitati arhivistice dintr-un fond sau colectie, indicandu-se pentru fiecare unitate arhivistica in parte numarul curent, categoria de documente; anii extremi, cantitatea exprima-ta in metri liniari, u.a. etc. Lucrarea este prevazuta cu o introducere in care se dau informatii privitoare la istoricul fondului sau colectiei, genul documentelor si importanta lor istorico-documcntara. De asemenea, mai cuprinde, pe langa prezentarea propriu-zisa a fondului sau co-lectiei, o seric de liste anexe, importante pentru cercetatori: lista actelor pierdute, lista insertiilor, tabele de corespondenta a cotelor, lista a sigiliilor, indice general etc. Inventarul constituie un instrument de informare indispensabil pentru cercetator;

INVENTARIERE – operatiune arhivistica de luare in evidenta a unitatilor arhivistice dintr-un fond arhivistic, fragment de fond sau colectie arhivistica, dupa ordonarea lor, conform unor criterii stabilite prin nomenclatorul arhivistic;

INDOSARIERE – constituire a dosarului;

INDRUMARE SI CONTROL – activitate prin care Directia Generala a Arhivelor Statului si filialele asigura aplicarea prevederilor legislat-iei. normelor si principiilor arhivistice de catre creatorii de arhiva. Obiectivele muncii de i., sunt: inregistrarea documentelor; constituirea arhivei curente; depunerea documentelor de catre compartimente la arhiva organizatiei; evidenta documentelor; ordonarea, inventarierea, se-lectionarea, pastrarea si folosirea documentelor; pregatirea documentelor in vederea predarii la Arhivele Statului; introducerea in circuitul economic a hartiei rezultate din procesul selectionarii;

INREGISTRAREA DOCUMENTELOR – operatiunea de inscriere a tuturor documentelor primite, expediate sau intocmite pentru uz intern, de catre unitati. Potrivit legislatiei in vigoare inregistrarea se face intr-un registru tip de intrare-iesire;

INREGISTRAREA DOCUMENTELOR – fixarea pe un purtator de informatie a unei adrese sau a unui model (caracteristici) de regasire.

bottom of page