top of page

Operatiuni Litera U

Lista operatiunilor arhivistice, de la A la Z

Operatiuni Litera U

UNITATE ARHIVISTICA (U.A.) – element component al unui fond sau unei colectii arhivistice, care se individualizeaza prin continutul si forma sa, referindu-se la o actiune, problema sau lucru si care ocupa o pozitie distincta intr-un instrument de evidenta.

UNITATI ARHIVISTICE CU TERMEN DE PASTRARE PERMANENT - categorii de documente care prezinta importanta documentar-istorica sau practica, fac parte din Fondul Arhivistic National si se pastreaza permanent.

UNITATI ARHIVISTICE CU TERMEN DE PASTRARE TEMPORAR - categorii de documente care nu prezinta valoare documentar–istorica, iar valoarea lor practica este limitata in timp. Durata pastrarii u. este stabilita prin indicatorul termenelor de pastrare.

UTILIZATORUL ARHIVEI ELECTRONICE – orice persoana care este autorizata sa aiba acces la arhiva electronica.

bottom of page